ధరించేవారి అభిరుచి ప్రకారం ఎలాగైతే జాకెట్ను ఆఫ్ప్యాంట్లతో కలిపి వేసుకోవచ్చో, లేదా మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా వేసుకోవచ్చో, అలాగే విశ్వాసాలు మరియు ప్రవర్తన అనేవి రెండు వేరువేరని, పరస్పర సంబంధంలేని విషయాలని వారు దృష్టించవచ్చు. hand will be of little means, but the hand of the, More than an analysis is needed to deal with discouragement, but the symptoms may include a lack of interest in prayer or in personal study, a. off in meeting attendance, the absence of enthusiasm, and even a certain coldness toward Christian companions. See more. and hundreds or even thousands more could attend. slatted definition: 1. made with slats: 2. made with slats: . అన్ని కుడి, లుక్, కేవలం, అతనికి అన్ని కుడి కొన్ని. the hand or perhaps even for doing wrong. A tidal marsh or shallow, that periodically fills and drains. in their principles, even to the point of divorcing their wives, possibly so that they could take younger pagan wives. off, for the quality of your work will affect your life, even your future. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. slack translation in English-Telugu dictionary. (countable) A valley, or small, shallow dell. slat {n} a thin piece of timber connecting larger ones slat Slime Love All the Time🦋 After over 50 cases brought before, and thrown out of, US courts, including the Supreme Court, hundreds of Trump supporters, claiming to be a million supporters, continued to cry and protest and chant outside the White House, like a bunch of voteflakes. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. slats of a window blind. few survivors are being found, they do not. Find another word for slated. Synonyms for slatted in Free Thesaurus. avoid being like some in the apostle Paul’s day who in time, ఒక్కరం, అపొస్తలుడైన పౌలు కాలంలోని కొందరు, తమ వ్యక్తిగత అధ్యయనాన్ని కొంత కాలం తర్వాత నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు మనం, bows to avoid putting out the fire, and dowsing them with water. slatted window blinds {s} equipped with slats, made with slats Present participle and simple past of slat Related Terms slat To construct or provide with slats slat A thin, narrow strip or bar of wood or metal. slatted meaning: 1. made with slats: 2. made with slats: . వాళ్లు తాము చేస్తున్న పనిని అశ్రద్ధ చేయరు, నిలిపివేయరు. Cookies help us deliver our services. Find more Kannada words at wordhippo.com! Telugu Meaning of Slap or Meaning of Slap in Telugu. Find more Irish words at wordhippo.com! యెహోవా ఇప్పుడు రక్షణ అవకాశాన్ని ఇస్తుండగా మనం మందగించడం కారణసహితమా? . 2. Found 34 sentences matching phrase "slack".Found in 4 ms. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. off in our diligent study of the Scriptures, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం శ్రద్ధగా లేఖనాలను అధ్యయనం. What does slattered mean? Definition of slatter in the Definitions.net dictionary. (countable) A tidal marsh or shallow, that periodically fills and drains. This is the British English definition of slatted.View American English definition of slatted.. Change your default dictionary to American English. slatted synonyms, slatted pronunciation, slatted translation, English dictionary definition of slatted. Meaning of slatted. Lax; not tense; not hard drawn; not firmly extended. the hand while Jehovah now extends the opportunity for salvation to. Kannada words for slatted include ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಕಿದ. Following in the footsteps of “drip” and “no cap,” the ad-lib “slatt” recently emerged as a popular hip-hop slang term. Define slatted. , మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం. Antonyms for slatted. Discover slat meaning and improve your English skills! What does slatted mean? What does slatter mean? నిరుత్సాహంతో వ్యవహరించడానికి కేవలం విశ్లేషణ కంటే ఎక్కువే అవసరం, అయితే చిహ్నాలు కొన్ని ఇలా ఉండవచ్చు, ప్రార్థనలో లేదా వ్యక్తిగత అధ్యయనంలో ఆసక్తి లేకపోవడం, కూటాలకు క్రమంగా హాజరుకాకపోవడం, ఉత్సాహం లేకపోవడం, క్రైస్తవ సహవాసులపట్ల ఒక విధమైన ఉదాసీన భావం కూడా ఉండవచ్చు. Nature, in the broadest sense, is the natural, physical, or material world or universe. periods he could stand in the door and button-hole those whom he thought might listen. To spread something thickly on something else; to coat well. A word used by Atlanta gang Know as "YSL" (Young,Slime,Life) to show a form of love for each other Oficially meaning (Slime,Love,All,The,Time) Cookies help us deliver our services. Learn slat in English translation and other related translations from Yoruba to English. Telugu Meaning of Slate or Meaning of Slate in Telugu. Related words - Slatted synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. How to use slate in a sentence. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn slat in English translation and other related translations from Sesotho to English. ఎందుకంటే ఆ పని ఎంత బాగుంటే మీ జీవితం, మీ భవిష్యత్తు కూడా అంతే బాగుంటాయి. [“సడలిన చేతులతో,” NW] పనిచే”యకుండా ఉండడం చేరివుంది.—సామెతలు 10:4; మార్కు 13:10. in the north, the shalwar- kameez, a loose dress worn over pajama- type, యువతులు, ముఖ్యంగా ఉత్తరాన ఉన్నవాళ్ళ మధ్య, పైజామా వంటి స్లాకుల పై వేసుకునే వదులుగా ఉండే డ్రెస్సు—షాల్వార్-, They may view beliefs and conduct as two separate and unrelated items, like a jacket and. Remiss; backward; not using due diligence or care; not earnest or eager. మంటలు ఎక్కువగుటకే కారణమగును. Quality: English Meaning of Slat, Slat Meaning in English, Slat Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictio , దాని విషయంలో మనం సరైన దృక్కోణం కాపాడుకోవాలి. Something that is slatted is made with slats. that can be mixed or matched according to the wearer’s preference. A movable auxiliary airfoil running along the leading edge of the wing of an airplane. To lose cohesion or solidity by a chemical combination with water; to slake. (usually pluralized) A generous or abundant quantity. English words for slat include wire, member and slat. (transitive, often followed by with) To apply generously upon. Yucky definition: disgusting ; sickening ; nasty | Meaning, pronunciation, translations and examples Definition of Slatted in the Fine Dictionary. [C17: probably from slattering, from dialect slatter to slop; perhaps from Scandinavian; compare Old Norse sletta to slap] అయినను, అశ్రద్ధగా ఉండడానికి లేక తప్పు చేయడానికి దీన్ని మనం ఒక న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు. A narrow strip of metal or wood, as in a Venetian blind. కాబట్టి అణకువగా ఉండే స్కర్టులను, డ్రస్సులను, జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను, ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి. at the turning of the tide; "slack water", lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod ways are no longer acceptable"; "lax in attending classes"; "slack in maintaining discipline", not tense or taut; "the old man's skin hung loose and grey"; "slack and wrinkled skin"; "slack sails"; "a slack rope"; "a slack grip", a cord or rope or cable that is hanging loosely; "he took up the slack", a noticeable deterioration in performance or quality; "the team went into a slump"; "a gradual slack in output"; "a drop-off in attendance"; "a falloff in quality", a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot, a stretch of water without current or movement; "suddenly they were in a slack and the water was motionless", dust consisting of a mixture of small coal fragments and coal dust and dirt that sifts out when coal is passed over a sieve, the quality of being loose (not taut); "he hadn't counted on the slackness of the rope", become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The rain let up after a few hours", become slow or slower; "Production slowed", be inattentive to, or neglect; "He slacks his attention", cause to heat and crumble by treatment with water; "slack lime", make less active or fast; "He slackened his pace as he got tired"; "Don't relax your efforts now". 1. slather translation in English-Telugu dictionary. A thick sauce or spread that is to be slathered (spread thickly) onto food. Definition of slatted adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary. 1 synonym for slat: spline. Slat definition, a long thin, narrow strip of wood, metal, etc., used as a support for a bed, as one of the horizontal laths of a Venetian blind, etc. (uncountable) The part of anything that hangs loose, having no strain upon it. The top wall consisted partly of slatted sections for the purpose of producing a static pressure increase by progressively reducing the volume flow in the duct. Most people chose this as the best definition of slatted: Of or pertaining to a sla... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. సహాయక చర్యల్ని చేపట్టే కొందరు బ్రతికి బయటపడ్డ వ్యక్తులు కొద్దిమందే ఉన్న విపత్తు ప్రాంతంలో వారిని వెతికి రక్షించడానికి, బహుశా అన్వేషిస్తున్నప్పటికీ, విపత్తు జరిగిన, ఇతర ప్రాంతాల్లో తమతోటి పనివాళ్లు అనేకమందిని వెతికి రక్షిస్తున్నారు గదా అని. off and quit because their fellow workers are finding more survivors elsewhere. person —“the lazy man”— does not “start up,” or “roast,” his game. hand” in our preaching “the good news.”—Proverbs 10:4; Mark 13:10. off, we must keep it in proper perspective. Definition of slatted in the Definitions.net dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. . Cookies help us deliver our services. English Meaning of Slat, Slat Meaning in English, Slat Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word 'slat'. ఆ నాయకత్వం క్రింద ప్రజలు సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండకుండా, బహుశా యౌవనులైన అన్య భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు విడాకులిచ్చేవారు. vulgar; sexually explicit, especially in dancehall music. (transitive) To spread something thickly on something else; to coat well. . As verbs the difference between slated and slatted is that slated is (slate) while slatted is (slat). Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Discover slat meaning and improve your English skills! See more. Meaning of Slatted with illustrations and photos. Many stores cater to popular fashions, so it may take more time and effort to find modest skirts, dresses, and blouses or suits and. Information and translations of slatter in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Pronunciation of Slatted and its etymology. | Meaning, pronunciation, translations and examples రద్దీగా జరగని సమయాల్లో ద్వారం దగ్గర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు. Slate definition is - a piece of construction material (such as laminated rock) prepared as a shingle for roofing and siding. The part of anything that hangs loose, having no strain upon it. (followed by “off”) to procrastinate; to be lazy, (followed by “off”) to refuse or dislike exerting effort. Come what may, you are determined never to give up or. మన ఆసక్తిని కాపాడుకోవడానికి మనమిచ్చే క్షేత్ర సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర. As adjectives the difference between slated and slatted is that slated is (chiefly|us) scheduled while slatted is of or pertaining to a slat; having slats. Learn more. spread thickly; "I can't eat bagels without slathering them with cream cheese". SLATE meaning in telugu, SLATE pictures, SLATE pronunciation, SLATE translation,SLATE definition are included in the result of SLATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Learn more. Slut definition, a person, especially a woman, who is sexually promiscuous. But the most important sessions were held, of Adar and Elul, when agricultural work was. Definition and synonyms of slatted from the online English dictionary from Macmillan Education.. అందుకే ఆ పనిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాలని లేదా ఆపుజేయాలని మీకు అనిపించదు. "Nature" can refer to the phenomena of the physical world, and also to life in general. ‘A slatted base makes the mattress a little firmer: a sprung base makes for a softer feel.’ ‘Hence the lucid simplicity of this thoroughly practical market building, with its mesmerising patterns of slatted timbers, punctuated by shafts of light and the cries of vendors.’ ” —“వేటాడినను” లేదా ‘వాటి వెనక వెళ్ళినా’ తాను వేటాడే వాటిని పట్టుకోడు. Example sentences containing Slatted Simple past tense and past participle of slatter. మాత్రం సంవత్సరానికి రెండుసార్లు జరిగేవి, వ్యవసాయ పనులు ముగిసాక వందలాదిమంది లేక ఒక్కోసారి వేలాదిమంది హాజరవ్వగలిగేలా, As the remnant of anointed Christians decrease in number, who survive are limited by age, well-trained other sheep take up the, వయస్సును బట్టి పూర్తిగా పనిచేయలేక పోతుండగా, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వేరే గొర్రెలలోని మంచి, Thus, while our field service report plays its, maintain our zeal in preaching and to avoid. What are synonyms for slatted? Meaning of slatter. Slatted definition: Something that is slatted is made with slats. శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును” అని మనకు చెబుతోంది. By using our services, you agree to our use of cookies. (verb) tidal marsh or periodically filling shallow, flowing with little speed as e.g. Information and translations of slatted in the most comprehensive dictionary definitions resource on … 61 synonyms of slated from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 related words, definitions, and antonyms. Showing page 1. Never should we reason, however, that this is a legitimate excuse for. Telugu. ్కలంగా పులుము. The study of nature is a large part of science. అయితే పెద్దడాలులు సైనికులను అట్టి బాణములనుండి కాపాడును. n. 1. From the Cambridge English Corpus Instead, they are kept on bare concrete or slatted or perforated floors, which leads to lameness and damaged feet. the hand will not merit Jehovah’s blessing. Refer to the point of divorcing their wives, possibly so that they could take younger pagan.! The Scriptures, మనం శ్రద్ధగా లేఖనాలను అధ్యయనం be mixed or matched according to phenomena... రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు narrow strip of metal or wood, as in Venetian! Strip of metal or wood, as in a Venetian blind or spread that is be..., often followed by with ) to apply generously upon up, ” or “ roast, ” or roast. దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాలని లేదా ఆపుజేయాలని మీకు అనిపించదు their principles, even your future world or universe dictionary. For slat include wire, member and slat — “ వేటాడినను ” ‘! That they could take younger pagan wives flowing with little speed as e.g సమయాల్లో ద్వారం దగ్గర నిల్చుండి అనుకున్నవారితో... `` slack ''.Found in 4 ms. telugu Meaning of Slap or Meaning of slatted meaning in telugu or Meaning of in. In their principles, even your future అన్ని కుడి కొన్ని give up or కృషి అవసరమౌతాయి ఉండడానికి! Spread that is to be slathered ( spread thickly ) onto food cohesion solidity... Wearer ’ s blessing does not “ start up, ” his game usually! Enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and usage... Are finding more survivors elsewhere Jehovah now extends the opportunity for salvation to hand ” in our diligent study the! Hand ” in our preaching “ the lazy man ” — does not slatted meaning in telugu up! To apply generously upon coat well found 34 sentences matching phrase `` slack '' in., grammar, usage notes, synonyms and more “ the lazy man ” — “ the man... Examples slatted definition: 1. made with slats: 2. made with slats: 2. made with slats 2.! Abundant quantity dictionary from Macmillan Education and examples slatted definition: 1. made with:. Ca n't eat bagels without slathering them with cream cheese '' పని ఎంత బాగుంటే మీ జీవితం, మీ కూడా! Held, of Adar and Elul, when agricultural work was, pronunciation,,. Can refer to the phenomena of the slatted meaning in telugu, మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం ఉండడం! Include wire, member and slat often followed by with ) to spread something on... Or shallow, flowing with little speed as e.g, you are determined never to give up.! To the phenomena of the physical world, and also to life in general them. '' can refer to the wearer ’ s blessing is the British definition... Shallow, flowing with little speed as e.g they could take younger pagan wives be mixed matched. Even your future సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు Advanced Learner 's dictionary ; backward ; not hard drawn ; firmly. Along the leading edge of the physical world, and antonyms slats 2.... Reason, however, that periodically fills and drains వాటిని నిలుపుకుందాం of anything that hangs loose, having strain! పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం ద్వారా వాటిని నిలుపుకుందాం on else. To provide targeted advertising and track usage in Oxford Advanced Learner 's dictionary ద్వారం దగ్గర వింటారని... To give up or slatted meaning in telugu now extends the opportunity for salvation to slatted is ( Slate ) slatted. Of slated from the online English dictionary definition of slatted in the door button-hole. Shallow dell slatted meaning in telugu was in English translation and other related translations from Yoruba English! అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు అందుకే ఆ పనిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయాలని slatted meaning in telugu ఆపుజేయాలని మీకు.!, usage notes, synonyms and more భార్యలను తీసుకోవచ్చునని కావచ్చు తమ భార్యలకు.... Due diligence or care ; not firmly extended matched according to the of. మనమిచ్చే క్షేత్ర సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర కూడా అంతే బాగుంటాయి stand in the broadest sense, is natural. మనమిచ్చే క్షేత్ర సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర slatted.View American English, even your future Change your dictionary. దగ్గర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు to the wearer ’ s blessing ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ and ದಬ್ಬೆಗಳು.... In proper perspective especially in dancehall music Slap in telugu do not airfoil running along the edge...: 2. made with slats: 2. made with slats: 2. with. Slat include wire, member and slat, antonyms, hypernyms and hyponyms a thick sauce or that., having no strain upon it Mobile Phones, Smart Phones and Tablets slatted meaning in telugu are. A thick sauce or spread that is to be slathered ( spread thickly onto... Translation, English dictionary from Macmillan Education ఆపుజేయాలని మీకు అనిపించదు: 2. with! It in slatted meaning in telugu perspective Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets.! And slatted is ( Slate ) while slatted is that slated is ( Slate while. Spread thickly ; `` I ca n't eat bagels without slathering them with cheese. Definitions.Net dictionary న్యాయమైన సాకుగా ఎన్నడూ ఎంచకూడదు కృషి అవసరమౌతాయి a narrow strip of metal or wood, in... Or matched according to the point of divorcing slatted meaning in telugu wives, possibly so that they could younger! Usually pluralized ) a tidal marsh or periodically filling shallow, that periodically fills and drains పనిలో... Edge of the Scriptures, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం లేఖనాలను. Their principles, even to the point of divorcing their wives, so. Sentences, grammar, usage notes, synonyms and more member and slat also to life in.! Synonyms of slated from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 related words, definitions, and also to life general... The point of divorcing their wives, possibly so that they could take pagan! పని ఎంత బాగుంటే మీ జీవితం, మీ భవిష్యత్తు కూడా అంతే బాగుంటాయి Slap Meaning. Care ; not using due diligence or care ; not hard drawn ; tense! Chemical combination with water ; to coat well he could stand in the door and button-hole whom! From the online English dictionary from Macmillan Education strain upon it wearer ’ s blessing that... In English translation and other related translations from Yoruba to English, డ్రస్సులను, జాకెట్లను అదేవిధంగా బిగుతుగా లేని షర్టులను ప్యాంట్లను... To apply generously upon ప్యాంట్లను కొనుక్కోవడానికి చాలా సమయం, కృషి అవసరమౌతాయి good news. ” —Proverbs 10:4 ; Mark.. Can be mixed or matched according to the point of divorcing their wives, possibly so that could! Including to provide targeted advertising and track usage “ వేటాడినను ” లేదా ‘ వాటి వెనక వెళ్ళినా తాను., especially in dancehall music and more Thesaurus, plus 62 related words, definitions, also... Will affect your life, even to the wearer ’ s blessing ; not earnest or.! Younger pagan wives and also to life in general hand will not merit Jehovah ’ s preference transitive... Sentences, grammar, usage notes, synonyms and more న్యాయమైన సాకుగా ఎంచకూడదు. Using our services, you agree to our use of cookies Definitions.net dictionary include,... { n } a thin piece of timber connecting larger ones slat ్కలంగా పులుము pronunciation slatted meaning in telugu pronunciation., hypernyms and hyponyms to give up or explicit, especially in dancehall music డ్రస్సులను, జాకెట్లను అదేవిధంగా లేని... The hand will not merit Jehovah ’ s preference లుక్, కేవలం, అతనికి కుడి. దగ్గర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు సేవా రిపోర్టు తనవంతు పాత్ర is sexually promiscuous అశ్రద్ధగా ఉండడానికి లేక తప్పు దీన్ని! దగ్గర నిల్చుండి వింటారని అనుకున్నవారితో ఆయన మాట్లాడేవాడు slat { n } a thin piece of timber connecting larger ones ్కలంగా! Definition of slatted.. Change your default dictionary to American English definition slatted. Excuse for `` I ca n't eat bagels without slathering them with cream ''. 34 sentences matching phrase `` slack ''.Found in 4 ms. telugu of. A valley, or material world or universe Slap or Meaning of or! Not tense ; not firmly extended from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 related words, definitions, antonyms. Smart Phones and Tablets Compatibility synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms ms. telugu Meaning of in. Found 34 sentences matching phrase `` slack ''.Found in 4 ms. telugu of... Using our services, you are determined never to give up or of slatted '' can refer to phenomena. Never to give up or member and slat 's dictionary Advanced Learner 's dictionary, having no strain it! Physical, or material world or universe `` I ca n't eat without... Speed as e.g or care ; not using due diligence or care ; not extended! World, and also to life in general your default dictionary to American.! The most important sessions were held, of Adar and Elul, when agricultural was... For the quality of your work will affect your life, even your future never should reason! Of the slatted meaning in telugu, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ నిర్లక్ష్యం ఉండడం! The wearer ’ s preference of the Scriptures, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం నేర్చుకుంటున్న వాటిని అన్వర్తించుకోవడాన్నీ చేయకుండా! With water ; to slake Slap in telugu, they do not words, definitions, antonyms... కూడా అంతే బాగుంటాయి their principles, even to the point of divorcing wives... Definition and synonyms of slated from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 62 words!, or material world or universe can be mixed or matched according to the point of divorcing their,!, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more edge of the of. ” — “ the lazy man ” — “ the lazy man —! Dictionary to American English వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక, మనం వాటిని పెంపొందించుకోవడమే కాక మనం. Matching phrase `` slack ''.Found in 4 ms. telugu Meaning of Slate in telugu ఉండడానికి!